Kristinehamns Filmstudio

Länkar till bra sidor som handlar om film!

SFF (Sveriges Förenade Filmstudios)
SF (Svensk Filmindustri)
Svenska Filminstitutet
Film i Värmland
Recensioner på film som visats i Sverige sedan 2001

För filmfakta och recensioner kan man gå in på:
The Internet Movie Database
Kritiker.se