Kristinehamns Filmstudio

Om oss

Vi ingår i den rikstäckande organisationen "Sveriges Förenade Filmstudios" som har funnits i kommunen sedan 1956 och får ekonomiskt stöd av Kristinehamns kommun.

Styrelsen för Kristinehamns Filmstudio

NamnPosition
Gunilla AnderssonOrdförande
Helena RöjderVice Ordförande
Carina JohanssonSekreterare
Lars HåkanssonKassör
Britta Lundgren
Louise Hamilton
Torodd Lunde

Vill du veta mer om vår verksamhet,
kontakta ordförande Gunilla Andersson, tel. 073 074 47 11, gunilla711@telia.com;
eller kassör Lars Håkansson, tel. 070 620 09 52.

Vår centrala organisation heter Sveriges Förenade Filmstudios, SFF:
Verksamhetsansvarig: Per Eriksson, tel. 08 665 12 30, mob. 070 364 25 18;
Filmbokning: Tomas Tengmark, 08 66 51 31.
Mer information finns på deras hemsida.

Sidan är gjord av Adam Hellberg (adam.hellberg@sharparam.com). Om du har frågor om webbsidan, skicka dem till mig!